فروش ويژه قفل پاركينگ خودرو طرح جديد

قفل پاركينگ

شماره تماس : 09366645706 صادقي

شماره تماس : 09100298006 صادقي

قيمت: 168000تومان

 قيمت 149,000 تومان روي دكمه زير كليك كنيد

 http://www.mihanstore.net/pic/buy2.gif

  • صرفه جوئي در وقت وكاهش سوخت
  • مسدود كردن فضاي پاركينگ براي ديگران
  • مديريت پاركينگ عمومي در جهت كاهش پرسنل امنيتي
  • حفظ فضاي پاركينگ خصوصي و حراست از پاركينگ
  • قابل نصب در انواع پاركينگ (در محيط داخلي و يا فضاي باز
  • ايجاد نظم و انضباط و امنيت در فضاي پاركينگ
  • يكسال ضمانت وگارانتي با هلوگرام امنيتي
  • كار كرد راحت و آسان
  • در ابعاد cm 45*46*45

قفل پاركينگ ماشين,فروش قفل پاركينگ,قفل پاركينگ مدل 2016,قيمت قفل پاركينگ,خريد اينترنتي قفل پاركينگ,خريد پستي قفل پاركينگ,فروشگاه قفل پاركينگ,قفل پاركينگ اتومبيل,قفل پاركينگ ضد سرفت خودرو, قفل پاركينگ صرفه جوئي در كاهش سوخت,مسدود كردن فضاي پاركينگ براي ديگران,مديريت پاركينگ عمومي در جهت كاهش پرسنل امنيتي,حفظ فضاي پاركينگ خصوصي و حراست از پاركينگ,قابل نصب در انواع پاركينگ (در محيط داخلي و يا فضاي باز,ايجاد نظم و انضباط و امنيت در فضاي پاركينگ

قفل پاركينگ ماشين,فروش قفل پاركينگ,قفل پاركينگ مدل 2016,قيمت قفل پاركينگ,خريد اينترنتي قفل پاركينگ,خريد پستي قفل پاركينگ,فروشگاه قفل پاركينگ,قفل پاركينگ اتومبيل,قفل پاركينگ ضد سرفت خودرو, قفل پاركينگ صرفه جوئي در كاهش سوخت,مسدود كردن فضاي پاركينگ براي ديگران,مديريت پاركينگ عمومي در جهت كاهش پرسنل امنيتي,حفظ فضاي پاركينگ خصوصي و حراست از پاركينگ,قابل نصب در انواع پاركينگ (در محيط داخلي و يا فضاي باز,ايجاد نظم و انضباط و امنيت در فضاي پاركينگ

قفل پاركينگ ماشين,فروش قفل پاركينگ,قفل پاركينگ مدل 2016,قيمت قفل پاركينگ,خريد اينترنتي قفل پاركينگ,خريد پستي قفل پاركينگ,فروشگاه قفل پاركينگ,قفل پاركينگ اتومبيل,قفل پاركينگ ضد سرفت خودرو, قفل پاركينگ صرفه جوئي در كاهش سوخت,مسدود كردن فضاي پاركينگ براي ديگران,مديريت پاركينگ عمومي در جهت كاهش پرسنل امنيتي,حفظ فضاي پاركينگ خصوصي و حراست از پاركينگ,قابل نصب در انواع پاركينگ (در محيط داخلي و يا فضاي باز,ايجاد نظم و انضباط و امنيت در فضاي پاركينگ

قفل پاركينگ ماشين,فروش قفل پاركينگ,قفل پاركينگ مدل 2016,قيمت قفل پاركينگ,خريد اينترنتي قفل پاركينگ,خريد پستي قفل پاركينگ,فروشگاه قفل پاركينگ,قفل پاركينگ اتومبيل,قفل پاركينگ ضد سرفت خودرو, قفل پاركينگ صرفه جوئي در كاهش سوخت,مسدود كردن فضاي پاركينگ براي ديگران,مديريت پاركينگ عمومي در جهت كاهش پرسنل امنيتي,حفظ فضاي پاركينگ خصوصي و حراست از پاركينگ,قابل نصب در انواع پاركينگ (در محيط داخلي و يا فضاي باز,ايجاد نظم و انضباط و امنيت در فضاي پاركينگ

قفل پاركينگ ماشين,فروش قفل پاركينگ,قفل پاركينگ مدل 2016,قيمت قفل پاركينگ,خريد اينترنتي قفل پاركينگ,خريد پستي قفل پاركينگ,فروشگاه قفل پاركينگ,قفل پاركينگ اتومبيل,قفل پاركينگ ضد سرفت خودرو, قفل پاركينگ صرفه جوئي در كاهش سوخت,مسدود كردن فضاي پاركينگ براي ديگران,مديريت پاركينگ عمومي در جهت كاهش پرسنل امنيتي,حفظ فضاي پاركينگ خصوصي و حراست از پاركينگ,قابل نصب در انواع پاركينگ (در محيط داخلي و يا فضاي باز,ايجاد نظم و انضباط و امنيت در فضاي پاركينگ

شماره تماس : 09366645706 صادقي

شماره تماس : 09100298006 صادقي

 قيمت 149,000 تومان روي دكمه زير كليك كنيد

 http://www.mihanstore.net/pic/buy2.gif

مهمترين مزيتي كه اين محصول دارد اجازه استفاده از پاركينگ خصوصي را به ديگران نمي دهد به عبارتي هيچ كسي به جز مالك پاركينگ نمي تواند از محوطه پاركينگ استفاده نمايد . لذا مديريت پاركينگ پيوسته در اختيار مالك پاركينگ مي باشد.

قفل پاركينگ ماشين,فروش قفل پاركينگ,قفل پاركينگ مدل 2016,قيمت قفل پاركينگ,خريد اينترنتي قفل پاركينگ,خريد پستي قفل پاركينگ,فروشگاه قفل پاركينگ,قفل پاركينگ اتومبيل,قفل پاركينگ ضد سرفت خودرو, قفل پاركينگ صرفه جوئي در كاهش سوخت,مسدود كردن فضاي پاركينگ براي ديگران,مديريت پاركينگ عمومي در جهت كاهش پرسنل امنيتي,حفظ فضاي پاركينگ خصوصي و حراست از پاركينگ,قابل نصب در انواع پاركينگ (در محيط داخلي و يا فضاي باز,ايجاد نظم و انضباط و امنيت در فضاي پاركينگ

قابل استفاده در محل سكونت وكار

ايجاد محيط ضد سرقت خودرو :با نصب اين محصول در محيط پاركينگ ايجاد سيستم ضد سرقت خودرو (از نوع تاخيري ) مي گردد. بدين صورت كه سارقان خودرو در صورت سرقت خودرو يا بايد اين محصول را جابه جا كنند و يا اقدام به شكستن قفل آن نمايند كه همين امر باعث ايجاد سروصدا و تاخير و اخلال در كار آنان شده و مانع سرقت خودرو مي گردد.

قفل پاركينگ ماشين,فروش قفل پاركينگ,قفل پاركينگ مدل 2016,قيمت قفل پاركينگ,خريد اينترنتي قفل پاركينگ,خريد پستي قفل پاركينگ,فروشگاه قفل پاركينگ,قفل پاركينگ اتومبيل,قفل پاركينگ ضد سرفت خودرو, قفل پاركينگ صرفه جوئي در كاهش سوخت,مسدود كردن فضاي پاركينگ براي ديگران,مديريت پاركينگ عمومي در جهت كاهش پرسنل امنيتي,حفظ فضاي پاركينگ خصوصي و حراست از پاركينگ,قابل نصب در انواع پاركينگ (در محيط داخلي و يا فضاي باز,ايجاد نظم و انضباط و امنيت در فضاي پاركينگ

عدم تنش بين استفاده كننده گان از پاركينگها

 عدم احساس نگراني از اشغال پاركينگ خود توسط ديگران و . . .

آرامش امنيت و خيالي آسوده با نصب قفل پاركينگ

قفل پاركينگ ماشين,فروش قفل پاركينگ,قفل پاركينگ مدل 2016,قيمت قفل پاركينگ,خريد اينترنتي قفل پاركينگ,خريد پستي قفل پاركينگ,فروشگاه قفل پاركينگ,قفل پاركينگ اتومبيل,قفل پاركينگ ضد سرفت خودرو, قفل پاركينگ صرفه جوئي در كاهش سوخت,مسدود كردن فضاي پاركينگ براي ديگران,مديريت پاركينگ عمومي در جهت كاهش پرسنل امنيتي,حفظ فضاي پاركينگ خصوصي و حراست از پاركينگ,قابل نصب در انواع پاركينگ (در محيط داخلي و يا فضاي باز,ايجاد نظم و انضباط و امنيت در فضاي پاركينگ

شماره تماس : 09366645706 صادقي

شماره تماس : 09100298006 صادقي

 قيمت 149,000 تومان روي دكمه زير كليك كنيد

 http://www.mihanstore.net/pic/buy2.gif


ادامه مطلب
نوشته شده توسط احمد | ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۰۱:۱۶:۰۱ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |